3 image
សាប៊ូ បោកខោអាវ​ ២០០០ម.ល (ដបខៀវ)
សាប៊ូទារកគ្រប់ប្រភេទ

$10.00

3 image

$7.50

2 image

$3.50

2 image
លេ លាបខ្លួនទារក ២២៥ម.ល
សាប៊ូទារកគ្រប់ប្រភេទ

$3.60

2 image
ប្រេង . លាបស្បែកក្មេង (១៥០ម.ល)
សាប៊ូទារកគ្រប់ប្រភេទ

$3.50

1 image
ទឹក​ក្រអូប បោកខោអាវ ៩០០ម.ល (ដប)
សាប៊ូទារកគ្រប់ប្រភេទ

$3.50

2 image
សាប៊ូ បោកខោអាវ​ ៧០០មល (កញ្ចប់)
សាប៊ូទារកគ្រប់ប្រភេទ

$2.80

1 image
សាប៊ូ បោកខោអាវ​ ៩០០មល (ដប)
សាប៊ូទារកគ្រប់ប្រភេទ

$5.00

1 image
ទឹកលាង ដប នឹងបន្លែ ៥០០ម.ល
សាប៊ូទារកគ្រប់ប្រភេទ

$2.80

1 image
ទឹកលាង ដប នឹងបន្លែ (៩៦០​ ម.ល)
សាប៊ូទារកគ្រប់ប្រភេទ

$5.00