ឧបករណ៍​វ៉ាស់កំរិត PH ដីសំរាប់ដាំដំណាំ

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

   ឈ្មោះភាសាខ្មែ             ​​​​ រង្វាស់ PH ដីដែលគួរដាំបន្លែ

            ស្រូវ                      ​​​​​​   6.0-7.0

           សណ្តែកដី                   5.0-6.0

           ស្រូវសាទ្បី                   6.0-7.0

           ថ្នាំជក់                       5.0-6.0

           ឪទ្បឹក                       6.0-7.0

           ពោត                        6.0-7.0

           តែ                            5.0-5.5

           ស្ពៃក្តោប                    6.0-7.0

           សណ្តែកសៀង            6.0-7.0

           ដុំទ្បូង                       4.8-5.4

            បេងប៉ោះ                 6.0-7.0

            អំពៅ                       6.0-8.0

            ក្រូចពោធិ៍សាត់ ក្រូចខ្ចិច 5.0-7.0

            ដំទ្បូងឈាមមាន់        6.0-6.0

            គូលែន                      6.0-7.0

             សណ្តែកគួរ                6.0-7.5

             ប្រូខូលី                     6.0-7.0

             ស្ពៃក្តោប                  6.0-7.0

              ការ៉ុត                     5.5-7.0

              ផ្កែខាត់ណា             5.5-7.5

              ស្លឹកខ្ទឹម                 6.0-7.0

              ត្រសក់                    5.5-7.0

**ចំនុចពិសេស

- សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីមើលពិនិត្យភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល