ឧបរណ៍ចងឬរំម៉ែកឈើ

ពត៌មានរបស់ទំនិញ
  • ផ្សំទ្បើងពីដែកដែលមានគុនភាពល្អ​ ដែលអាចប្រើប្រាស់បានយូ
  • ទំហំ 14.57" x 5.12" x 1.38"/37 x 13 x 3.5cm.​ ដែលងាយស្រួលចងភ្ជាំប់ដើមឈើនិងមិនធ្វើអោយដំណាំរបស់លោកអ្នកមានរបួសទ្បើយ​។
  • ឧបករណ៍នេះចងភ្ជាប់ម៉ែកឈើនេះល្អសំរាប់ ដំណាំទំពាំងបាយជូ ប៉េងប៉ោះ ​ ត្រសក់ ម្រេច ​ ផ្កា ​ និងប្រភេទដើមវល្លិ៍។.