កន្ត្រៃកាត់ម៉ែកឈើខ្នាតតូច

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

កន្ត្រៃកាត់ម៉ែកឈើតូចៗគុណភាពខ្ពស់

-​ ម៉ូដែល៖​ robtol

- បច្ចេកវិទ្យា៖ អាទ្បឺម៉ង

- ប្រើប្រាស់សំរាប់ ការកាត់ម៉ែកឈើទូទៅ ដូចជា៖ ដើមក្រូច ចាន់ទី ស្វាយ ។ល។

- វត្ថុធាតុដើម៖ ផលិតចេញពីប្រភេទដែកផ្សំ  SK5 ជាប្រភេទដែកល្អបំផុតសំរាប់កាកាត់ម៉ែកឈើ មិនងាយរិលមុខ ឬច្រេះចាប់ទ្បើយ

**ចំនុចពិសេស

- សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល