អំពូល LED រាងគូជខ្យង 16W

$2.20

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

LED Corn Light-Spiral Type

អំពូល LED រាងគូជខ្យង 16W

ជើង E27

ពន្លឺ ពណ៍ថ្ងៃ ឬ 6500K

220V

លក្ខណៈពិសេស ៖ ពន្លឺស្រទន់ កាពារកញ្ចក់ភ្នែក សន្សំសំចៃខ្ពស់ និង និងអាយុកាលយូអង្វែងចន្លោះពី 25000 ដល់ 30000 ម៉ោង