ម៉ូទ័រស្វាន 10លី ឆ្វេងស្តាំ នីកាថិច

$31.00

  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : Nikatec

-​ ម៉ូដែល៖​ NC-610

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  ម៉ូទ័រស្វាន ឬ ម៉ូទ័រចោះទម្លុះ

- កំលាំង ៖ 450W 

* សម្ថភាពចោះទម្លុះ៖

  - ចោះទម្លុះដែក៖ 10លី(10mm)

  - ចោះទម្លុះឈើ ៖ 25លី(25mm)

- ល្បឿនជុំទទេរ(rpm) ៖ 0 ដល់ 3000 ក្នុង1មួយនាទី 

- ទម្ងន់ ៖ 1.2 គីទ្បូ

* ធានាជួសជុលរយៈពេល 4 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម