ម៉ូទ័រស្វាន 26លី នីកាថិច(3តង់ឆ្វេងស្តំា)

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : Nikatec

-​ ម៉ូដែល៖​ NC-826RE

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  ម៉ូទ័រស្វាន ឬ ម៉ូទ័រចោះទម្លុះ

- កំលាំង ៖ 800W 

* សមត្ថភាពចោះទម្លុះមុខកាត់៖

  - ចោះទម្លុះដែក    ៖ 13លី(13mm)

  - ចោះទម្លុះឈើ     ៖ 30លី(30mm)

  - ចោះទម្លុះបេតុង ៖ 26លី(26mm)

- ល្បឿនជុំទទេរ(rpm) ៖ 0 ដល់ 900 ក្នុង1មួយនាទី 

- ទម្ងន់ ៖ 2.7គីទ្បូ

* ធានាជួសជុលរយៈពេល 4 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម