ម៉ូទ័រកាត់ឈើ 1.85តឹក នីកាថិច

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

 ម៉ាក ៖ Nikatec

-​ ម៉ូដែល៖​  AKP-NC586

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖   ម៉ូទ័រកាត់ឈើ 

- កំលាំង ៖ 1050W 

- ទំហំផ្លែកាត់ ៖ 1.85​តឹក

- សម្ថភាពកាត់ឈើ៖

​   - មុំ 90°   ៖ 0.68តឹក

   ​- មុំ 45°   ៖ 0.64តឹក

- ល្បឿនជុំទទេ(rpm)៖​ 4700ជុំ

- ទម្ងន់ ៖ 4.1 គីទ្បូ

- ទំហំរូបរាងពិត (បណ្តោយ xទទឹង xកំពស់) ៖  4.9 x2.8x6.2តឹក

- ធានាជួសជុលរយៈពេល 4 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម