ម៉ូទ័រកាត់ឈើ 2.3 តឹក NIKATEC

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

 ម៉ាក ៖ Nikatec

-​ ម៉ូដែល៖​  AKP-NC589N

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖   ម៉ូទ័រកាត់ឈើ 

- កំលាំង ៖ 2200W 

- ទំហំផ្លែកាត់ ៖ 2.3 តឹក

- ល្បឿនជុំទទេរ(rpm) ៖ 4000 ជុំក្នងមួយនាទី

-  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

- ធានាជួសជុលរយៈពេល 6 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម