ម៉ូទ័រលកឈើ 6លី(mm) NIKATEC

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

 ម៉ាក ៖ Nikatec

-​ ម៉ូដែល៖​  AKP-NC372

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  ម៉ូទ័រលកឈើ 

- ម៉ូដែល ៖ AKP-NC372

- កំលាំង ៖ 530W 

- ទំហំមុខកាត់៖ 6លី(mm)

*សមត្ថភាពឈូសឈើ ៖ ជម្រៅ 0.82X0.9តឹក

- ល្បឿនជុំ ៖​ 3-/4"x 3-1/2" RPM

- ទម្ងន់ ៖ 1.6 គីទ្បូ

- ធានាជួសជុលរយៈពេល 6 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម