ម៉ូទ័រខាត់ញ៉ាក់​(ខាត់ឈើ) (តួវែង) NIKATEC

$48.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

 ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​ AKP-NC930

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  ម៉ូទ័រខាត់ញ៉ាក់ ​ឬខាត់ឈើ

- កំលាំងចូល ៖ 180W  

- ទំហំទ្រនាប់ ៖ 0.93x1.85តឹក

- ទំហំក្រដាស់ខាត់ ៖ 0.93x2.28តឹក

- ល្បឿនជុំក្នុង១នាទី(RPM)៖ 12000ជុំ

- ទម្ងន់ ៖ 1​.3គីទ្បូ

- មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

- ធានាជួសជុលរយៈពេល 4 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង 3ឆ្នាំលើសេវាកម្ម