ម៉ូទ័រខាត់ញ៉ាក់​(ខាត់ឈើ) នីកាថិច(តួខ្លី)

$42.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

 *ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​ AKP-NC927

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  ម៉ូទ័រខាត់ញ៉ាក់ ​ឬខាត់ឈើ

- កំលាំងចូល ៖ 200W  

- ទំហំទ្រនាប់ ៖ 1.12X1.02តឹក

- ទំហំក្រដាស់ខាត់ ៖ 1.4x1.14តឹក

- ល្បឿនជុំក្នុង១នាទី(RPM)៖ 13500ជុំ

- ទម្ងន់ ៖ 0.8គីទ្បូ

- មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

- ធានាជួសជុលរយៈពេល 4 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង 3ឆ្នាំលើសេវាកម្ម