ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅសាំងសុទ្ធ 31cc NIKATEC

$150.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅសាំងសុទ្ធ 31cc NIKATEC 

* កម្លាំងម៉ាស៊ីន : 31 cc

* ប្រភេទម៉ាស៊ីន : សាំងសុទ្ធ

* ល្បឿនជុំ :6500  ជុំ/នាទី

* ទំហំផ្លែ : 306mm  (3.06 តឹក)

*មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

* ធានាជួសជុលរយៈពេល 6 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម