ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ (សំាងសុទ្ធ 25L) 31cc NIKATEC

$144.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ(សំាងសុទ្ធ) 25លីត្រ NIKATEC

* ម៉ាក ៖​ AKZ-NCS4ST

* កម្លាំងម៉ាស៊ីន : 31 CC(4 Store)

* ប្រភេទម៉ាស៊ីន : សាំងសុទ្ធ

* ទំហំ :  40x32x66mm(0.40x0.32x0.66តឹក)

* ចំណុះ : 25L

* សម្ថភាពបាញថ្មាំ ៖ 33,7 លីត្រក្នុងមួយនាទី

* RPN : 5000.11000r/min

*  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

* ធានាជួសជុលរយៈពេល 6 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម