ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ(សាំងលាយ 25L) 26cc NIKATEC

$126.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ(សាំងលាយ) 25លីត្រ NIKATEC

* ម៉ាក ៖​ AKZ-NCS0888

*កំលាំងដំណើរការ ៖10-25Bar

* កម្លាំងម៉ាស៊ីន ៖ 26cc

* ប្រភេទម៉ាស៊ីន៖ សាំងលាយ

* ចំណុះ ៖​25លីត្រ

* សម្ថភាពបាញថ្មាំ ៖ 5-10 លីត្រក្នុងមួយនាទី

*  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

* ធានាជួសជុលរយៈពេល 6 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម