ម៉ាស៊ីនបូមទឹក 2.5ហ៊ុន(នីកាថិច)

$108.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក 2.5ហ៊ុន(នីកាថិច)

* ម៉ូដែល ៖AKZ-NCPB25N

* កម្លាំងម៉ាស៊ីន : 3 HP

* ប្រភេទម៉ាស៊ីន : សាំងប្រើប្រអប់ទាញ

* ទំហំពិស្តុង : 70 mm ( 0.70 តឹក )

* ល្បឿនជុំ : 3600 rpm

* ទុយោទឹក ( ចូល / ចេញ ) : 25mm

* កម្លាំងបូមជ្រៅ : 8 M

* កម្លាំងអតិបរមាបញ្ជូន : 25 m

* ទំហំទឹកចេញ : 11 គឺបក្នុងមួយម៉ោង(mᶟ/h)

*  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

* ធានាជួសជុលរយៈពេល 6 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម