ម៉ាស៊ីនភ្ជួររាស់ដីម៉ាស៊ីនសាំង 7សេះ NIKATEC-NCT1G75

$450.00

  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC 

- ម៉ូឌែល ៖ AKZ-NCT1G75

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖   ម៉ាស៊ីនភ្ជួរដី ឬម៉ាស៊ីនរាស់ដី ឬម៉ាស៊ីនភ្ជួររាស់ដី

- ទំហំកម្លាំងម៉ាស៊ីន៖ 7សេះ(Hp)

- ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីន៖ សាំងសុទ្ធ

- ទំហំភ្ជួរទទឹង៖ 7.50 តឹត(750mm)

- ជំរៅក្នុងដី៖ 1.5-3តឹក( ​ 150-300mm)

- ប្រអប់លេខ៖ ខ្សែពាន + ច្រវ៉ាក់ម៉ាស៊ីន

-ទំហំរូបរាងពិត (បណ្តោយ xទទឹង xកំពស់) ៖ 8.45 x4.60x6.60តឹតតឹក(  845 x460x660mm)

- ទំងន៉សរុប៖   84 Kg

-  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

- ធានាជួសជុលរយៈពេល 6 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម