ម៉ាស៊ីនភ្ជួររាស់ដីម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 5.5 សេះ NIKATEC-NCT1G80D

$680.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC 

- ម៉ូឌែល ៖ AKZ-NCT1G80D

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖   ម៉ាស៊ីនភ្ជួរដី ឬម៉ាស៊ីនរាស់ដី ឬម៉ាស៊ីនភ្ជួររាស់ដី

- ទំហំកម្លាំងម៉ាស៊ីន៖ 5.5សេះ(Hp)

- ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីន៖  ម៉ាស៊ូត

- ទំហំភ្ជួរទទឹង៖0.80តឹក(80mm)

- ជំរៅក្នុងដី៖ 1.5-3តឹក(150-300mm)

- ប្រអប់លេខ៖ ខ្សែពាន + ច្រវ៉ាក់ម៉ាស៊ីន

-ទំហំរូបរាងពិត (បណ្តោយ xទទឹង xកំពស់) ៖ 7.8x4.70x8.60តឹក(  780x470x860mm)

- ទំងន៉សរុប៖  84 kg

**ចំនុចពិសេស

- សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីមើលពិនិត្យភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល