ម៉ាស៊ីនភ្ជួររាស់ដីម៉ាស៊ីនសាំង 7សេះ NIKATEC-NCT1G90

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC 

- ម៉ូឌែល ៖ AKZ-NCT1G90

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖   ម៉ាស៊ីនភ្ជួរដី ឬម៉ាស៊ីនរាស់ដី ឬម៉ាស៊ីនភ្ជួររាស់ដី

- ទំហំកម្លាំងម៉ាស៊ីន៖ 7សេះ(Hp)

- ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីន៖ សាំងសុទ្ធ

- ទំហំភ្ជួរទទឹង៖  8តឹក-1ម៉ែត(800 mm-1000mm)

- ជំរៅក្នុងដី៖ 1.5-3តឹក( 150-300mm)

- ប្រអប់លេខ៖ ខ្សែពាន + ច្រវ៉ាក់ម៉ាស៊ីន

-ទំហំរូបរាងពិត (បណ្តោយ xទទឹង xកំពស់) ៖ 4.7x7.8x8.6តឹក(780x470x860mm)

- ទំងន៉សរុប៖  137 Kg

-  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

- ធានាជួសជុលរយៈពេល 1ឆ្នាំ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម់

**ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល

- ឬ សូមចុចទស្សនាវីឌីអូផលិតផលពិតនៅទីនេះ៖ http://bit.ly/2VeaZdA