ប្រដាប់កាត់ស្មៅប្រើជាមួយម៉ាស៊ីនភ្ជួរ

$243.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC 

- ម៉ូឌែល ៖ AKZS6-T1GMW10

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖   ឧបករណ៍កាត់ស្មៅប្រើជាមួយម៉ាស៊ីនភ្ជួរ

- ក្បាលកាត់ស្មៅប្រើជាមួយម៉ាស៊ីនភ្ជួរ NIKATEC

**ចំនុចពិសេស

- សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីមើលពិនិត្យភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល