រទេះរុញ AKIRA

$133.00

  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

- លេខកូដផលិតផល៖ S507

- សមស្របសម្រាប់ទារកទើបកើត រហូតដល់ 3​ឆ្នាំ

- រទេះរុញអាលុយមីញ៉ូមស្រាលបំផុត(4.5គីទ្បូ)

- អាចរុញមុខក្រោយបាន

- រទេះរុញអាចបត់បែនបានរហ័សនិងងាយស្រួលខ្ចប់ទុក ។

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.83 ម៉ែត្រ  ( 83cm)

- ទទឹង ៖ 0.47  ម៉ែត្រ(47cm)

- កំពស់ ៖ 0.73  ម៉ែត្រ(73cm)

- ទំនង់ ៖ 4.5 គីទ្បូ