រទេះរុញ​មានយោគ(តូច)

$104.00

  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

- លេខកូដផលិតផល៖ B370C

- សមស្របសម្រាប់ទារកទើបកើត រហូតដល់ 3ឆ្នាំ

- អាចប្រើជាគ្រែគេង និងកៅអីយោគប៉ាក់ប៉ើកបាន

- ដងកាន់អាចប្តូត្រទ្បប់ពីខាងក្រោយទៅខាងមុខបាន

- ទម្រខ្នង និងទម្រជើងអាចបត់បែនបាន

- កន្ត្រកដាក់សំភារៈធំទូលាយ

- ងាយស្រួលបត់ទុកដាក់

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.5 ម៉ែត្រ  (50cm)

- ទទឹង ៖ 0.65  ម៉ែត្រ(65cm)

- កំពស់ ៖ 0.94  ម៉ែត្រ(94cm)

- ទំនង់ ៖ 7.4 គីទ្បូ