រទេះរុញ+យួរក្មេងដាក់ក្នុងឡាន​(ឈុត)​ Vetro

$211.00

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

- លេខកូដផលិតផល៖ GL500

- សមស្របសម្រាប់ទារកទើបកើត រហូតដល់ 3ឆ្នាំ(ប្រហែល13គីទ្បូ)

- ទម្រខ្នង អាចបត់បែនបាន3ទំរងងាយស្រួលគេង

- ផ្លាស់ប្តូទ្រងទ្រាយពីរទេះរុញទៅជារទេះកូន

- អាចដោះដូរកៅអីយួរទារកបាន

- កៅអីធំទូលាយតម្រូវតាមការលូតលាស់របស់ក្មេង

- របាំងកាពារពន្លឺថ្ងៃវែងល្អ

- កន្ត្រកដាក់ទំនិញធំទូលាយ

- ស្រាលងាយស្រួលបត់ទុកដាក់

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.90 ម៉ែត្រ(90cm)

- ទទឹង ៖ 0.61 ម៉ែត្រ(61cm)

- កំពស់ ៖ 1.14  ម៉ែត្រ(114cm)

- ទំនង់ ៖ 13.9 គីទ្បូ