យួរទារកដាក់ក្នុងឡាន​ SCR15

$90.00

  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

 លេខកូដផលិតផល៖ J003 

- សមស្របសម្រាប់ទារកទើបកើត រហូតដល់ 10 គីទ្ស

-អាចដោះខ្សែក្រវ៉ាតកូនង៉ែតមកប្រវ៉ាតតាមខ្លូនបានសំរាប់កូនង៉ែត

- មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងទំនើប

- ត្រូវជាមួយនឹងរទេះរុញស្តងដាអឺរ៉ុប ECE R44/04 

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.65 ម៉ែត្រ  (65cm)

- ទទឹង ៖ 0.41 ម៉ែត្រ(41cm)

- កំពស់ ៖ 0.55  ម៉ែត្រ(55cm)

- ទំនង់ ៖ 3.22 គីទ្បូ