ចង្ក្រង់ក្មេងដើរ​ GARCIA (មានភ្លើង & យោគបាន)

$77.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

លេខកូដផលិតផល៖ T1084H

- សមស្របសម្រាប់ទារកអាយុពី 6ខែ ទ្បើងទៅ

- ក​ន្លែងទារកឈរអាចរៀបតម្រូវតាមកំពស់ទារកបាន

- មានកង់ចំនួន8

- អាចដោះបន្ទៈក្មេងលេងចេញបាន

-មានប៉ាក់ប៉ើកសំរាប់ទារក

- អាចបង្រួចអោយសំប៉ែតងាយស្រួលទុកដាក់ និងធ្វើដំណើរ

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.59ម៉ែត្រ(59cm)

- ទទឹង ៖ 0.54ម៉ែត្រ(54mm)

- កំពស់ ៖ 0.69ម៉ែត្រ(69cm)

- ទំនង់ ៖ 5.8គីទ្បូ