គ្រែដេកសម្រាប់ទារកវារលេង ​MILANO (ជ្រុង)

$94.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

លេខកូដផលិតផល៖ SC678

- សមស្របសម្រាប់ទារកក្រោម4ឆ្នាំ

- ប៉ៅអ៊ីចល័ត

-​ ផ្ទៃខាងលើសម្រាប់ទារកក្រោម 8គីទ្បូ

-​ ផ្ទៃខាងក្រោមសម្រាប់ទារកក្រោម 15គីទ្បូ

- ងាយស្រួលបត់បែនទុកក្នុងកាបូបយួរ

- ខ្យល់ចេញចូលបានល្អ

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.93ម៉ែត្រ(93cm)

- ទទឹង ៖ 0.77ម៉ែត្រ(77cm)

- កំពស់ ៖ 0.91ម៉ែត្រ(91cm)

- ទំនង់ ៖ 10.7គីទ្បូ(10.7Kg)