កន្ថោរក្មេង RAINBOW (រាងកោង)

$12.00

  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

លេខកូដផលិតផល៖ SC9902

- ងាយស្រួលប្រើ 

- ងាយស្រួលដាក់ជើងទារក

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.37ម៉ែត្រ(37cm)

- ទទឹង ៖ 0.35ម៉ែត្រ(35cm)

- កំពស់ ៖ 0.31ម៉ែត្រ(311cm)