កាធុនងូតទឹក​-ទ្រនាប់ការពារ(ឈុត)

$23.00

  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

លេខកូដផលិតផល៖ MT01

- សមស្របសំរាប់ទារកទើបកើត រហូតដល់អាយុ1ឆ្នាំ(ប្រហែល 15គីទ្បូ)

- ផលិតពិជ័រទន់ និងធ្វើអោយទារកមានផាសុខភាព

- ធន់ និងប្រើប្រាស់បានយូអង្វែង

- មានប្រទ្បោះបង្ហូរទឹកចេញ

* ពត៌មានផលិតផល

- បណ្តោយ ៖ 0.75ម៉ែត្រ(75cm)

- ទទឹង ៖ 0.47ម៉ែត្រ(47cm)

- កំពស់ ៖ 0.23ម៉ែត្រ(23cm)

- ទំនង់ ៖ 1.8គីទ្បូ(2.17Kg)