ឈុតកំរាល-ពួកខ្នើយ-បាំងការពារ (កប្បាសសុទ្ធ១០០%)

$74.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

លេខកូដផលិតផល៖ SC807

- ផលិតពីកប្បាសសុទ្ធ100%

- ល្មមជាមួយផលិតផលគ្រែទារក Sweet Cheery

- ឈុតរួមមាន ពួក ខ្នើយអោប និងកម្រាល