ខាំលេង-ការពារធ្មេញក្មេង WFT 011(B)

$2.80

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* លេខកូដផលិតផល៖​ WFT011

- មានគុណភាពខ្ពស់

- គ្មានជាតិពុល និង មានរូបរាងប្លែកពីគេ ថែមទាំងមានរូបរាងគូរអោយទាក់ទាញ

- មានភាពទន់ល្មីយដែលជួយកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចនៃធ្មេញរបស់កូនក្មេង

- ទឹកនៅក្នុងឧបករណ៍នេះមានសុវត្ថិភាព ហេីយគ្មានជាតិពុល