ខាំលេង-ការពារធ្មេញក្មេង WFT 012 (C)

$2.80

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* លេខកូដផលិតផល ៖ ​B-WFT011

* មានគុណភាពខ្ពស់

* គ្មានជាតិពុល និង មានរូបរាងប្លែកពីគេ ថែមទាំងមានរូបរាងគូរអោយទាក់ទាញ

* មានភាពទន់ល្មីយដែលជួយកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចនៃធ្មេញរបស់កូនក្មេង

* ទឹកនៅក្នុងឧបករណ៍នេះមានសុវត្ថិភាព ហើយគ្មានជាតិពុល