ខាំលេង-ការពារធ្មេញក្មេង WFT 010 (A)

$2.80

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* លេខកូដផលិតផល ៖ ​A-WFT010

- មានគុណភាពខ្ពស់

- គ្មានជាតិពុល និង មានរូបរាងប្លែកពីគេ ថែមទាំងមានរូបរាងគូរអោយទាក់ទាញ

- មានភាពទន់ល្មីយដែលជួយកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចនៃធ្មេញរបស់កូនក្មេង

- ទឹកនៅក្នុងឧបករណ៍នេះមានសុវត្ថិភាព ហេីយគ្មានជាតិពុល