ខាំលេង-ការពារធ្មេញក្មេង ស៊ីលីខន 31F910030

$3.30

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ខាំលេង-ការពារធ្មេញក្មេង ស៊ីលីខន 

-ម៉ាក ៖ Pureen

-ម៉ូដែល៖​ 31F910030

-សំរាប់ទារកចាប់ពី 03ខែទ្បើងទៅ

* លក្ខណៈពិសេស

-មិនសាធាតុគីមីក្នុងជ័រស៊ីលីខន (BPA និង Hazardous substances)ដែលធ្វើអោយប៉ៈពាល់ដល់សុខភាពទារក

-ជ្រុងនីមួយៗអាចជួយអភិវឌ្ឍន៍ស្មារតីកូនង៉ែតបានល្អ

-ជ្រុងនីមួយៗអាចជួយកាត់បន្ថយការម៉ាស់អញ្ចាញធ្មេញទារកបានយ៉ាងល្អ

-ស្រាលងាយស្រួលអោយទារកកាន់