ច្រាសដុសធ្មេញក្មេង​ (៦ ដល់ ១២ ឆ្នាំ)

$1.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : Pureen

-​ ម៉ូដែល៖​ KidT02

- ផលិតផលប្រទេសថៃ

- សម្រាប់ក្មេង 6 ទៅ 12 ឆ្នាំ

- ច្រាសក្បាលតូចដែលសាកសមជាមួយមាត់ក្មេងដ៏តូច

- មានសភាពទន់ខ្លាំង និង មានសរសៃចុងរាងមូលដែលផលិតឡើងពី Dupont Tynex Nylon ដែលជាសរសៃឆ្មារៗទន់ៗល្អសម្រាប់ការសំអាត និង ការពារធ្មេញក្មេង

- ច្នៃឡើងដើម្បីងាយស្រួលកាន់ និង ស្រួលគ្រប់គ្រងនៅពេលដុសធ្មេញ

- ច្នៃឡើងដើម្បីមានអារម្មណ៌ល្អនៅពេលដុសធ្មេញ

- ១ប្រអប់មាន ១

- ទម្ងន់ ១០០g