ក្បាលបៀមលេងសំរាប់ទារក BSSF 02

$2.50

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : Pureen

-​ ម៉ូដែល៖​​ BSSF-02

- ក្រុមអាយុ ចាប់ពី 0ឆ្នាំឡើទៅ

- ផលិតឡើងដោយគុណភាពខ្ពស់ ប្រើបានយូរ គ្មានសារធាតុពុល និង ងាយក្នុងការប្រើប្រាស់

-​ទម្ងន់  50g