ភីភី ដបទឹកដោះគោ ៨លេខ (៣) ( BPA-Free)

$8.40

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក  Pureen

-ម៉ូដែល៖​31BFD011033

*លក្ខណៈពិសេសដប

- ដបផលិតពីវត្ថុធាតុដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Polypropylene(PP)

-គ្មានធារៈធាតុគីមីនៅក្នុងដប ដូចជា BPA និង hazardous substances.

-រឹងមាំ និងធន់និងកំដៅដល់ទៅ 100 °C.

*លក្ខណៈពិសេសក្បាលបឺត

លក្ខណៈពិសេសក្បាលបឺត

- មានសន្ទៈបាំងការពីការចូលខ្យល់ទៅក្នុងដប ដែលធ្វើអោយទារកចុកពោះ និងកាត់បន្ថយការហើមពោះទារក

-ក្បាលបឺតឆ្នៃម៉ូតអោយសមស្របសំរាប់មាត់ទារក 

-ក្បាលបឺតពីចុងរហូតដល់គល់ធ្វើអោយទារកបឺតមានអារម្មណ៍ដូចធម្មជាតិ