ភីភី ដបទឹកដោះគោ ការពារខ្យល់ចូលពោះ ៤លេខ( BPA-Free ដូចដោះម្ដាយ)

$2.70

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក  Pureen

-ម៉ូដែល៖31BFD011020

*លក្ខណៈពិសេសដប

- ដបផលិតពីវត្ថុធាតុដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Polypropylene(PP)

-គ្មានធារៈធាតុគីមីនៅក្នុងដប ដូចជា BPA និង hazardous substances.

-រឹងមាំ និងធន់និងកំដៅដល់ទៅ 100 °C.

*លក្ខណៈពិសេសក្បាលបឺត

- មានសន្ទៈបាំងការពីការចូលខ្យល់ទៅក្នុងដប ដែលធ្វើអោយទារកចុកពោះ និងកាត់បន្ថយការហើមពោះទារក

-ក្បាលបឺតឆ្នៃម៉ូតអោយសមស្របសំរាប់មាត់ទារក 

-ក្បាលបឺតពីចុងរហូតដល់គល់ធ្វើអោយទារកបឺតមានអារម្មណ៍ដូចធម្មជាតិ