ដបទឹកដោះគោ Natural Plus​ ៤លេខ

$3.20

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក  Pureen

-ម៉ូដែល៖31BFD020010

*លក្ខណៈពិសេសដប

- ដបផលិតពីវត្ថុធាតុដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Polypropylene(PP) និងដបថ្លាល្អ

- គ្មានធារៈធាតុគីមីនៅក្នុងដប ដូចជា BPA និង hazardous substances.

- រឹងមាំ និងធន់និងកំដៅដល់ទៅ 100 °C.

*លក្ខណៈពិសេសក្បាលបឺត

- ល្អបែបធម្មជាតិទ្វេដង៖ដោយកាបឺតចេញពីក្បាលបឺតដោយទារកតាមបែបធម្មជាតិ

-ងាយស្រួលផ្លាស់ប្តូរពីការបំបៅដោយម្តាយ និងដបបំបៅ(មាលក្ខណៈធម្មជាតិដូចគ្នា)

-ក្បាលបឺតមានភាពយឺតធ្វើអោយអណ្តាតទារកងាយត្រលាស់តាមបែបធម្មជាតិ