សូ៊ ដប ៥លេខ

$2.70

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក  Pureen

-​ ម៉ូដែល៖​31BFD015010

- ផលិតនៅ ប្រទេសថៃ

- ដបផលិតពី polypropylene ដែលមានគុណភាពខ្ពស់

- គ្មានសរធាតុ BPA និងសារធាតុពុលដ៏ទៃទៀតសម្រាប់ក្មេង

- អាចទប់ទល់នឹងកម្ដៅរហូតដល់ 100°C

- ក្បាលដោះផលិតពីស៊ីលិកូតដែលមានគុណភាពខ្ពស់ អាចបត់បែនបាន

- ពណ៍របស់ដបជាអាហារថ្នាក់សុវត្ថិភាព

- ការវេចខ្ចប់ ​1pcs

- ទម្ងន់ 100g