ក្បាលដូរការពាារខ្យល់ចូលពោះខ្នាត (L) (3's) (BPA-FREE)

$2.50

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : pureen

-​ ម៉ូដែល៖​31BFD108030

* ផលិតនៅ ប្រទេសថៃ

* ប្រភេទ ក្បាលដូរការពាររខ្យល់ចូលពោះខ្នាត (L) (3's) (BPA-FREE)

* ផលិតពីជ័រស៊ីលីកូតដែលមានគុណភាពខ្ពស់

* សុវត្ថិភាពចំពោះក្មេង

* ក្បាលដោះមានលក្ខណះធំទលាយ

* ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍន៌ធ្មេញថ្គាម និង មាត់

* ជួយអោយធ្មេញដុះត្រង់ជួរ

* ធ្វើអោយក្មេងមានអារម្មណ៌ថាដូចបានបៅដោះម្ដាយ

* ងាយស្រួលផ្លាស់ប្ដូរពីការបំបៅដោយដោះ រវាងការបៅដោយប្រើកំប៉ុង

* ទំហំ L ដែលសម្រាប់ក្មេងអាយុចាប់ពី 6 ខែឡើងទៅ

* ទំហំនៃការវេចខ្ចប់ 3pcs/pack

* ទម្ងន់ 80g