ច្រាសលាងដបមានបុ៉ង

$1.70

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : pureen

-​ ម៉ូដែល៖​ 31A110030

- ផលិតនៅ ប្រទេសថៃ

- ច្រាសលាងដបទឹកគោផលិតពីជ័រនីទ្បុងល្អ មានភាពបត់បែននិងយឺតល្អ 

- មិនជ្រុះរោយពេលត្រដុសខ្លាំង

- មានអេប៉ុងនៅខាងចុង

- សរសៃមិនស្អិតជាប់គ្នាជ័រល្អមិនប៉ៈពាលដល់សុខភាព(Food Grade Plastic) 

- ងាយស្រួលសំអាត និងមានដៃកាន់ស្រួល