ទឹកលាងដប នឹងបន្លែ ៦៥០ម.ល (មានក្បាលចុច)

$4.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក pureen

-​ ម៉ូដែល៖​ 31BCW110650

- ផលិតនៅប្រទេសថៃ

- សាប៊ូមានសុវត្ថិភាពពីការចំរាញ់ចេញពីធម្មជាតិ ដូចជាពោត ដូង មានភាពស្រទន់ និងមិនមានកាក់សំណល់

- លាងសំអាតជាតិប្រតេអ៊ីន និងជាតិធ្វើអោយទារកធាត់នៅក្នុងដប់បានយ៉ាងប្រសើរ

- ចំណុះ  0.65លីត្រ