ដង្កាប់អូតូ (នីកាថិច)

$9.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​  AKH-DLP14011

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  ដង្កាប់អូតូ