ម៉ាឡេត នីកាថិច​ (200មម)

$9.50

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​ AKH-DAW08

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖ ម៉ាឡេត 

- ទំហំ ៖ ប្រវែង2តឹក

- អាចកំណត់មុខដោយដាក់តូចនិងធំបាន