ស្រោមដៃ ( នីកាថិច )

$9.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : Nikatec

-​ ម៉ូដែល៖​  AKH-SGLV01

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  ស្រោមដៃជាង ឬស្រោមសំរាប់ជាង

- ស្រោមដៃនីកាទិចសំរាបជាង

- ស្អាត ស្វិតទន់ និងប្រើធន់ជាមួយសុវត្ថិភាពផងដែរ