សោឈុតមាត់ជញ្ជៀន14ដើម(នីកាថិច)

$45.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​ AKH-DCW14051

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖ សោឈុតមាត់ជញ្ជៀន

- ចំនួន ៖ 14ដើម​ ពីលេខ 08ដល់លេខ​24