សោឈុត24គ្រាប់ នីកាថិច

$41.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​  AKH-DSK24

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖ សោឈុត24គ្រាប់