កេះដាក់ឧបករណ៌ជាង 5.8តឹក ឬ 23" (នីកាថិច)

$27.00

  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : Nikatec

-​ ម៉ូដែល៖​  AKH-NCBOX23

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  កេះដាក់ឧបករណ៍ជាង ឬសំភារៈជាង

- កេះដាក់ឧបករណ៍ជាង​ ឬ សំភារៈជាង

- ទំហំរូបរាង (បណ្តោយ xទទឹង xកំពស់) ៖  4.9 x2.7x2.45តឹក