រណាកន្ទុយត្រី(នីកាថិច) 6តឹក​

$6.00

  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក់ផលិតផល ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​ AKH-SH024

- រណាកន្ទុយត្រី(នីកាថិច) 6តឹក​