ជាសាប៊ូកក់សក់ទារក និងកូនក្មេងដែលមិនហូទឹកភ្នែក Chicco-(500ml)

$9.50

  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : Chicco

- ផលិតនៅ៖ ប្រទេសអ៊ីតាលី

- ប្រភេទ ៖ សាប៊ូកក់សក់ទារក និងកូនក្មេង

- ជាសាប៊ូកក់សក់ ដែលផ្សំឡើងពី ផ្ការ Calendula ធ្វើអោយសក់ក្មេងទន់ល្មើយ 

- មិនធ្វើឱ្យផ្សារភ្នែកទារកឬកូនក្មេង

- មិនមានប្រតិត្តិកម្មធ្វើអោយរមាស់ស្បែកក្បាលទារក

- គ្មានសារធាតុគីមី SLS SLES Paraben ពណ៌ និងជាតិអាល់កុល 

- សាកសំសំរាប់ទារកទើបពីកើតទ្បើងទៅ

-ចំណុះ៖ 500ml